Våra anlägningar

Föreningen har verksamhet på två anläggningar i Jönköping. Här kan du läsa mer om båda.

 

Luftgevärshallen

Vi har vår största verksamhet på luftgevär och lokalen finns sedan 2007 på KFUM Ungdomens Hus på Rosenlund. Där finns 9 skjutplatser utrustade med elektronisk markeringsutrustning av märket Megalink. Den är öppen för alla som är intresserade, oavsett kön och ålder. Läs mer under träningar för information om tider m.m. 


På sommaren (maj-september) håller vi till på Ryttarns Mosse.


Ryttarns Mosse

På Ryttarns Mosse har vi en komplett utomhusskjutbana med en av Sveriges största 300-meters bana, det finns hela 60 skjutplatser. Här har SM arrangerats fyra gånger.

50-meters banan med sina 30 skjutplatser är också den störst i länet och även här har SM arrangerats flera gånger, senast 2015. Här bedrivs verksamhet under perioden maj – september med undantag för juli månad. Även detta på tisdagar klockan 18.00. Anläggningen har funnits sedan 1968.

 

Alla medlemmar samt de som löst skjutbaneavgift har möjlighet att nyttja skjutbanan på Ryttarns Mosse enligt de relger som gäller. För att bli medlem eller lösa skjutbaneavgift och därmed få åtkomst till banan så finns information om ansökan här.

 

Skjutbaneinstruktionen med regler för denna skjutbana kan du läsa här nedan.

 

Skjutbaneinstruktion för Stora skjutbanan (100m-500m)

Allmänt: Banan ägs av Jönköpings Skyttegille

Aktuellt skjutbanetillstånd är giltigt till 2025-09-09

Skjutning är tillåten: Varje dag kl. 08:00-20:00

Undantag:

Under juli månad är skjutning endast tillåten 2 dagar varje vecka.
Kontakta skjutbanechefen för besked om vilka dagar som är tillgängliga.
Skjutning är inte heller tillåten på juldagen, långfredagen eller påskdagen.

 

Vem får skjuta: Endast medlemmar i Jönköpings Skyttegille samt de som löst skjutbaneavgift får vistas på skjutbanan och använda den för enskild träning.
Övriga som vill använda skjutbanan måste först kontakta skjutbanechefen.

Tillåtna vapen: Godkända kulvapen oavsett kaliber samt automatvapen.

Undantag: Automatvapen får endast avfyras med ett skott i taget.
Spårljusammunition får ej användas.

 

Säkerhetsföreskrifter: Vid skjutning ska semafor alltid vara grön.

Målmaterielen ska vara placerad i tavelställ.

Vid skjutning i grupp ska det finnas en ansvarig skjutledare utsedd.
Ensam skytt har själv skjutledaransvar.

Vid skjutning från 400 m ska det finnas minst en post.
Vid skjutning från 500 m ska det finnas minst tre poster.

 

Olycksfall:

Skjutledare ansvarar för att medföra egen telefon som kan användas vid behov av samband.
Ambulans tillkallas genom larmnumret 112.

 

Skjutbanechef:
Billy Tangsjö, 0705-15 25 35

 

 

Ordningsregler för Stora skjutbanan (100m-500m)

 

Förvallen till markörgraven är inte ett godkänt kulfång och får ej användas.

Skjutning får endast bedrivas från skjutvallarna på 100, 200, 300, 400 och 500 meter.

Skytt ska vara stillastående, sittande eller liggande när skott avlossas.

Godkända målmaterial som inte kan ge rikoschetter är av papp, plast eller masonit.

Metallmål är förbjudna.

Lerduvor är inte godkända som målmaterial av styrelsen eftersom all typ av hagelskytte är förbjudet på banan.

Målmaterial måste placeras i befintliga fasta tavelställ i markörgraven.

Vid osäkerhet för utplacering av vakter kontaktas skjutbanechefen.

 

Skjutbaneinstruktion för 50 meters skjutbanan

 

Allmänt: Banan ägs av Jönköpings Skyttegille
Aktuellt skjutbanetillstånd är giltigt till 2025-09-09

Skjutning är tillåten: Varje dag kl. 08:00-20:00

Undantag: 
Skjutning är inte tillåten på juldagen, långfredagen eller påskdagen.

Vem får skjuta: Endast medlemmar i Jönköpings Skyttegille samt de som löst skjutbaneavgift får vistas på skjutbanan och använda den för enskild träning.
Övriga som vill använda skjutbanan måste först kontakta skjutbanechefen.

 

På banan får endast vapen (gevär eller pistol) avsedd för ammunition av max kaliber .22 lr användas.

 

Säkerhetsföreskrifter: Skjutning får endast förekomma från skjuthallen.
Vid skjutning i grupp ska det finnas en ansvarig skjutledare utsedd.
Ensam skytt har själv skjutledaransvar.

 

Målmaterial:
Vid skjutning skall målmateriel vara placerad i målställningen framför kulfånget.
I ställningen får målmaterial endast monteras med hjälp av papp, masonit eller kanalplast.
Elektronisk tavla med skyddsplåt får monteras på träställning som inte sträcker sig utanför eller över skyddsplåt.

 

Olycksfall:
Skjutledare ansvarar för att medföra egen telefon som kan användas vid behov av samband.
Ambulans tillkallas genom larmnumret 112.

 

Skjutbanechef:
Billy Tangsjö, 0705-15 25 35