Medlemsansökan

 

Jönköpings Skyttegille är en förening som bedriver gevärsskytte enligt Svenska Skyttesportförbundets reglemente.

Vår skjutbana är även tillgänglig för jägare som behöver skjuta in sina kulvapen (ej hagel/slugg) och riktmedel samt träna på banan, för detta betalar du en skjutbaneavgift.

 

Du som är intresserad av att delta i den organiserade föreningsverksamheten och vill bli medlem i Jönköpings Skyttegille skickar ett mejl med dina uppgifter och rubriken medlemsansökan.

 

Är du jägare och behöver tillgång till skjutbanan för enskilt skytte med eget vapen betalar du istället en skjutbaneavgift, skicka ett mejl med dina uppgifter och rubriken skjutbaneavgift.

 

Mejla till: jonkoping@tioetta.com 

Ange namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress så kontaktar vi dig med mer information.

Detta gäller oavsett om du ansöker om medlemsskap eller vill lösa skjutbaneavgift.

 

Du ska också betala aktuell avgift på PG. 17 10 01 – 1, ange ditt namn som betalningsreferens.

 

Om du tänker använda föreningens anläggning med eget vapen ska du informera föreningen om att ni är införstådda i gällande skjutbaneregler samt vilken typ av skytte (vapen och kaliber) du tänker utöva.
Komplettering av medlemsansökan och/eller skjutbaneavgift är obligatoriskt och skickas via e-post föreningens adress.

 

Medlemsavgiften 2024 (per kalenderår) enligt årsmötesbeslut är: 

Senior (21 år eller äldre):           500: -

Junior (20 år eller yngre):           300: -

Stödmedlem (ej aktiv skytt):       300: -

 

Skjutbaneavgift:                          500: -

 

När kassören registrerat Din inbetalning och vi beviljat ansökan kommer ett bevis på betalt medlemsskap/skjutbaneavgift samt kod till bommen vid infarten till skjutbanan på Ryttarns Mosse.

 

Om vi avslår Din ansökan återbetalas avgiften.