Medlemsansökan

 

Jönköpings Skyttegille är en förening för gevärsskytte enligt Svenska Skyttesportförbundets reglemente. Föreningen är även öppen för jägare som behöver skjuta in sina kulvapen (ej hagel) och riktmedel samt träna några skott på banan.

Du som vill bli medlem i Jönköpings Skyttegille lämnar en medlemsansökan här nedan och kompletterar ansökan enligt följande.

1. Betala medlemsavgiften på pg. 17 10 01 – 1, ange ditt namn som betalningsreferens.
2. Informera föreningen om att ni är införstådda i gällande skjutbaneregler samt vilken typ av skytte (vapen och kaliber) ni ämnar utöva.
Komplettering av medlemsansökan är obligatoriskt och skickas via e-post till jonkoping@tioetta.com!

 

Medlemsavgiften 2021 (per kalenderår) enligt årsmötesbeslut är 

Senior (21 år eller äldre):           500: -

Junior (20 år eller yngre):          300: -

Stödmedlem (ej aktiv skytt):     300: -

 

När kassören registrerat Din inbetalning och vi beviljat Din ansökan kommer ett medlemsbevis samt kod till bommen vid infarten till skjutbanan på Ryttarns Mosse.

 

OBS!

a) Markera alltid "Aktiv i skyttesport". Saknas denna markering blir Du passiv/stödjande medlem och får inte tillgång till skjutbanorna.

b) Betala in medlemsavgiften när Du gör ansökan. Saknas avgiften behandlas inte Din ansökan.

c) Kontrollera att mejl-adressen till Dig är riktig.

d) Kolla skräpposten regelbundet den närmaste tiden. Lägg gärna in idrottonline.se som säker avsändare.

 

Om vi avslår Din medlemsansökan återbetalas avgiften.

 

Medlemsansökan